27 lutego 2023 r. o godz. 18.00 w Bistro Bravo odbyło się Spotkanie Zespołu Redakcyjnego 18. numeru „Rocznika OTG”. W spotkaniu udział wzięli: Marian F. Nowak – red. naczelny i zarazem redaktor VI rozdziału „Z Życia OTG…”, dr Józef Pietrzak – redaktor pierwszego rozdziału „Z historii regionu”, Jacek Malkowski – redaktor drugiego rozdziału „Genealogie rodzinne”, Edmund Radziszewski kierujący rozdziałem trzecim „Źródła i materiały”, Grażyna Karolak – redaktor rozdziału czwartego „Zjazdy i jubileusze” i Andrzej Leraczyk – redaktor rozdziału piątego „Spojrzenie na ostrowską kulturę. Prezes OTG i redaktor naczelny Rocznika podziękował Zespołowi za wytężoną pracę nad poprzednim, siedemnastym i zarazem rekordowym numerem Rocznika, wydanym w 2022 roku. Podkreślił duży trud i zaangażowanie merytoryczne i poświęcenie czasowe członków zespołu. Podziękował także Małgorzacie i Tomaszowi Mielochom, właścicielom wydawnictwa REPUBLIKA OSTROWSKA, z którym OTG współpracuje od lat przy wydawaniu tego periodyku historyczno-genealogicznego, a także przy innych wydawnictwach Stowarzyszenia. Członkowie Zespołu Redakcyjnego Rocznika zatwierdzili plan działania związany  z przygotowaniem i wydaniem kolejnego numeru tej znanej dla Ostrowian publikacji, która corocznie przyciąga rzesze osób nim zainteresowanych. W sumie wydano 220 egzemplarzy siedemnastego numeru Rocznika, poprzez jego dodruk ze środków OTG. Nowością będzie niebawem zamieszczenie „Roczników OTG” na stronie Stowarzyszenia: otg-ostrowwlkp.pl

Osiemnasty numer Rocznika jest już wizjonersko skonstruowany. Część artykułów jest już wstępnie przygotowana, a część się dopiero tworzy/pisze.  W pierwszym, historycznym rozdziale będzie dominować Powstanie Styczniowe i jego 160. rocznica.  W drugim rozdziale „Genealogie Rodzinne” znajdziemy opis rodziny majora Wacława Koteckiego – ostrowskiego żołnierza AK, będzie też druga część opisu rodziny Hirschów – właścicieli ostrowskiego Browaru, oraz druga część sagi rodzinnej Radziszewskich, a także opis rodziny Jana i Marianny Piechockich z Ostrowa Wielkopolskiego.

W Źródłach i materiałach znajdziemy opis kształtowania się nazwisk mieszkańców w Biskupicach Ołobocznych, ukażą  się także dwa bardzo ciekawe artykuły Adama Ćwiklaka – Członka Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej w charakterystycznej dla siebie tematyce, będzie też o ostatnich publikacjach  dotyczących  Radziwiłłów. W rozdziale czwartym nie zabraknie opisu Zjazdów rodzinnych i jubileuszy – 100 latków. W rozdziale dotyczącym ostrowskiej kultury  będą opisy Dnia Animatora Kultury …2022 i Laurów Kultury Starosty Ostrowskiego z ubiegłego roku oraz opisy 100-leci: Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej i Chóru Męskiego „Echo”. W przygotowaniu także szereg innych tematów do poszczególnych rozdziałów. Rocznik zamykać będzie opis wydarzeń i działań OTG w 2023 roku.

OTG liczy na wsparcie finansowe głównie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, bo jest Miasta wizytówką. Z racji poruszanej od lat tematyki regionalnej, dot. także Powiatu Ostrowskiego, zabiegano o wsparcie Powiatu, które uzyskano na poziomie ubiegłorocznym. Jak to wszystko uda się „zszyć” w końcowej, czyli wydawniczej części, okaże się w połowie roku, po ogłoszeniu Konkursu przez Miasto Ostrów Wielkopolski ofert na działalność m. in. wydawniczą w drugim półroczu 2023 roku. Liczymy na solidne wsparcie w trudnych czasach. Należy podkreślić inflację i wzrost kosztów przygotowania i druku publikacji. OTG i Zespół Redakcyjny Rocznika jest dobrej myśli.

Podobne wpisy