W poniedziałek 28 lutego w Centrum Aktywności Lokalnej przy Al. Powstańców Wielkopolskich 14 odbyła się promocja 16 numeru „Rocznika OTG”. Było to długo oczekiwane spotkanie członków i sympatyków OTG, jednak jeszcze w rygorach covidowych – z ograniczeniami ilości osób – uczestników spotkania. Wszystkie limitowane miejsca zostały zapełnione.

Kilka danych technicznych:

  • 478 stron (rekordowy!);
  • wydano w nakładzie 200 egzemplarzy;
  • 19 artykułów;
  • 12 autorów artykułów.

Prezentacji zawartości Rocznika dokonał redaktor naczelny i prezes OTG Marian F. Nowak wraz z zespołem redakcyjnym. Jak wspomniał na początku spotkania – przygotowanie prezentowanego XVI numeru „Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego” było nie lada wyzwaniem. Pomimo pandemii, już od dwóch lat zbierano materiały do tego wiodącego naszego periodyku genealogicznego, skupiającego w sobie wątki historyczne, genealogiczne, kulturalne i społeczne. Rocznik bieżący rozrósł się do niebotycznych rozmiarów, pomimo dużych cięć redakcyjnych, i został podzielony na sześć rozdziałów. Zespół redakcyjny XVI numeru „Rocznika OTG” tworzą (wg kolejności podległych rozdziałów): dr Józef Pietrzak, Jacek Malkowski, Edmund Radziszewski, Grażyna Karolak, Andrzej Leraczyk i Marian F. Nowak (redaktor naczelny i redaktor  szóstego rozdziału).

Tradycyjnie rozpoczyna rozdział I  „Z historii regionu…” redagowany przez dr. Józefa Pietrzaka, który  jest poświęcony przede wszystkim ważnym wydarzeniom i postaciom historycznym, związanym z miastem Ostrowem Wielkopolskim i powiatem ostrowskim. Zawiera pięć artykułów trójki autorów. Opisano w nim m. in. obchody ważnych rocznic i jubileuszy. Rozdział otwiera artykuł jego redaktora dr. Józefa Pietrzaka, dotyczący jubileuszu „175 lat dziedzictwa Alma Mater Ostroviensis”. Kolejny, autorstwa Mariana F. Nowaka, jest drugą częścią prezentacji ważniejszych zrealizowanych przedsięwzięć rocznicowych, związanych z obchodami 100-leci odzyskania przez Polskę Niepodległości, ostrowskich wydarzeń niepodległościowych z listopada 1918 roku, oraz Powstania Wielkopolskiego. Trzeci artykuł poświęcony jest „Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Ostrowie Wielkopolskim i powiecie ostrowskim w świetle dokumentów Urzędu Bezpieczeństwa”,  autorstwa dr. Józefa Pietrzaka. Kolejne dwa artykuły to: „Na granicy trzech powiatów…

Obchody 75. rocznicy śmierci kapitana Czesława Mocka ps. «Spirytus»” – autorstwa wspólnego wymienionych już autorów poprzednich artykułów, oraz na zakończenie praca historyczna, konkursowa Korneli Foedke „Między pamięcią a historią”, absolwentki I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim.

Rozdział II, zatytułowany „Genealogie rodzinne” redagowany przez Jacka Malkowskiego –zawiera dwa artykuły poświęcone genealogii rodów. Autorem pierwszego „Leszczyńscy na Przygodzicach. Przyczynek do historii Dóbr Przygodzickich” jest wytrawny znawca przedmiotu, Edmund Radziszewski z Przygodzic. Drugi artykuł autorstwa Zbigniewa Marcinkowskiego „Zarys genealogii i historii rodziny  Marcinkowskich”, jest efektem pracy konkursowej autora z zakresu genealogii rodzinnych.

Rozdział III „Źródła i materiały” jest zdominowany przez trzy artykuły Adama Ćwiklaka poświęcone epidemiom w Ostrowie Wielkopolskim, środkom apotropeicznym, stosowanym przeciwko zarazie i chorobom (wybrane przykłady) oraz „Procesowi o czary w Doruchowie” dopełnienie – źródłowo-informacyjne do wcześniejszego artykułu o czarach i czarownicach południowej Wielkopolski, z 2017 roku. W rozdziale tym znajdziemy jeszcze artykuły: Jerzego Sówki o „Relikwiach Świętego Andrzeja Boboli w Ostrowie Wielkopolskim”, dr Donaty Dominik-Stawickiej „Wielebni z rodzinnego albumu” oraz Piotra Maślińskiego o „Krematorium w Ostrowie Wielkopolskim w czasie II wojny światowej”. Rozdział zamyka recenzja dr. Józefa Pietrzaka książki Jarosława Biernaczyka „Ich korzenie tkwiły w Wielkopolsce. Żydzi z Ostrowa i Raszkowa na kartach historii”.

W rozdziale IV „Zjazdy i Jubileusze” pod redakcją Grażyny Karolak znajdziemy opis „I Zjazdu Rodu Kałużnych z Gutowa”, autorstwa Anny Kasprzak Idziorek, oraz artykuł o 100-latkach, autorstwa redaktor rozdziału.

Rozdział V „Spojrzenie na ostrowską kulturę” otwiera obszerny artykuł redaktora rozdziału Andrzeja Leraczyka „Laury Kultury Starosty Ostrowskiego (2011-2020)”. Drugim artykułem jest opis Dnia Animatora i Pracownika  Kultury A. D. 2020 autorstwa Mariana F. Nowaka. Tegoż autora i zarazem redaktora jest rozdział szósty, zatytułowany „Z życia OTG…”, zawierający m. in. „Kalendarium zrealizowanych przedsięwzięć OTG w 2021 roku”, „Biogramy nowych członków Stowarzyszenia” i „Z żałobnej karty…” – ostatnie pożegnanie członków OTG i osób zaprzyjaźnionych z towarzystwem genealogicznym. Rozdział ten kończą „Noty biograficzne redaktorów i autorów artykułów” oraz „Informator OTG”. Rozbudowany opis poszczególnych artykułów znajduje się we wstępach do rozdziałów Rocznika.

XVI numer „Rocznika OTG” ukazał się dzięki dużemu zaangażowaniu i pracy autorów artykułów i redaktorów „Rocznika”. Pełen profesjonalizm wykazali Małgorzata i Tomasz Mielochowie z wydawnictwa „Republika Ostrowska”, przygotowując kolejny już numer Rocznika do druku. To sprawdzony partner OTG. Publikacja nie mogłaby się ukazać, gdyby nie finansowe wsparcie Gminy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego.

ZACHĘCAMY DO LEKTURY!

*****

Podczas spotkania promocyjnego wręczono zaległe wyróżnienia z okazji 15-lecia OTG. Odznakę „Pro genealogia” otrzymała Józefa Dolata – współzałożyciel OTG, a podziękowania – dyplomy za aktywną działalność w Stowarzyszeniu: Katarzyna Walkowiak i Kazimierz Łonczek. Zaległe Zaświadczenia członkowskie otrzymali: Hieronim Pawelec i Kazimierz Kociemba. W bieżącym roku do OTG przyjęto i wręczono również zaświadczenia członkowskie: Włodzimierzowi Grabowskiemu i Barbarze T. Molskiej.

Członków i sympatyków OTG zapoznano z „Planem przedsięwzięć OTG na 2022 rok”. Trwają prace nad przygotowaniem kolejnego 17 numeru „Rocznika OTG”. W planie wydawniczym jest także druga część „Przepisów naszych przodków”, której redaktorem prowadzącym jest Grażyna Karolak. W planie są spotkania, zebrania, grillowanie itp. – wg „Planu przedsięwzięć OTG…” zamieszczonego na stronie internetowej OTG.

KOLEJNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW OTG ZAPOWIEDZIANO NA 4 KWIETNIA (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 17.00 W CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

– PROMOCJA PUBLIKACJI OTG „OSTROWSKIE STULECIA”

ZAPRASZAMY!

Marian F. Nowak
fot. Stefan Kucharski


Podobne wpisy