Konto

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne,
ul. Wolności 34, 63-400 Ostrów Wielkopolski,

Bank Spółdzielczy Raszków o/ w Ostrowie Wlkp.
Nr konta bankowego:
51 8430 0009 0005 1608 0173 9400

>DANE WPŁACAJĄCEGO:    ……………………………………………

Z dopiskiem np.:
Składka członkowska za 20… rok
Darowizna na cele statutowe OTG