Władze

VI KADENCJA 2021 (od 28 sierpnia 2021 roku)

Prezes Zarządu – Marian Franciszek Nowak
Wiceprezes Zarządu – Jan Przybylski
Sekretarz Zarządu – Magdalena Bartkowiak-Strzelecka
Skarbnik – Magdalena Niedziela

Od lewej: M. F. Nowak, Magdalena Bartkowiak-Strzelecka, Magdalena Niedziela i  J. Przybylski

KOMISJA REWIZYJNA

VI KADENCJA 2021 (od 28 sierpnia 2021 roku)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Zbigniew Marcinkowski
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Ryszard Boślak
Członek Komisji Rewizyjnej – Henryk Przerwa

Od lewej: Z. Marcinkowski, R. Boślak i H. Przerwa