Za nami promocja naszego wydawniczego „oczka w głowie” – „Rocznika OTG”. To już osiemnasty numer tego periodyku historyczno-genealogicznego. Tym razem także rekordowy – 500 stronicowy! Na spotkaniu wręczono także Zaświadczenia nowo przyjętym członkom OTG.

Zespół redakcyjny XVIII numeru Rocznika tworzą:

Marian F. Nowak – redaktor naczelny i redaktor VI rozdziału „Z życia OTG…”;
dr Józef Pietrzak – redaktor I rozdziału „Z historii regionu…”;
Jacek Malkowski – redaktor II rozdziału „Genealogie rodzinne”;
Edmund Radziszewski – redaktor III rozdziału „Źródła i materiały”;
Grażyna Karolak – redaktor IV rozdziału „Zjazdy i jubileusze”;
Andrzej Leraczyk – redaktor V rozdziału „Spojrzenie na ostrowską kulturę”.

Korekta i redakcja językowa – dr Małgorzata Juda Mieloch
Projekt okładki, skład/łamanie – Tomasz Mieloch


Dane techniczne Rocznika:
– 498 stron (rekordowy!!!);
– Nakład: 150 egzemplarzy;
– 24 artykuły;
– 19 autorów artykułów.

Wsparcie finansowe wydawnictwa:

– Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

– Powiat Ostrowski

– ZAP Kooperacja Sp. z o.o.

– Dr Kinga Lewandowska z Gdańska

– Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne

Promocja Rocznika cieszyła się dużym zainteresowaniem Czytelników z Ostrowa Wielkopolskiego
i ościennych miejscowości.

SPIS TREŚCI:


Marian Franciszek Nowak, WSTĘP / 5

ROZDZIAŁ  I. Z HISTORII REGIONU

dr Józef Pietrzak,
Wstęp do rozdziału I / s. 11
dr Donata Dominik-Stawicka,
Udział Wielkopolan w powstaniu styczniowym / 15
dr Józef Pietrzak,
Obraz powstania styczniowego 1863 – 1864 w relacjach
ochotników z południowej części Wielkiego Księstwa Poznańskiego
/ 39
Tomasz Stawicki,
Weterani powstania styczniowego i jego tradycje na łamach
„Orędownika Ostrowskiego” w okresie międzywojennym
/ 64
Marian Franciszek Nowak,
Obchody 160. rocznicy wybuchu
powstania styczniowego w Ostrowie Wielkopolskim
/ 92
dr Donata Dominik-Stawicka,
Ocalić pamięć Błękitnego Generała w 150. rocznicę urodzin / 10
Marian Franciszek Nowak,
Obchody 150. rocznicy urodzin gen. Józefa Hallera w Ostrowie Wielkopolskim / 135

ROZDZIAŁ II. GENEALOGIE RODZINNE


Jacek Malkowski,
Wstęp do rozdziału II / s. 151
dr Donata Dominik-Stawicka,
Bartosz Wezenborg starosta odolanowski i wojewoda poznański
– najsłynniejszy rycerz króla Kazimierza
/ 153
Ryszard Kołodziejczak,
Życiorysy walką o wolność i niepodległość Ojczyzny pisane.
Major Wacław Kotecki (1897 – 1943) z rodzinną historią w tle
/ 163
dr Kinga Lewandowska,
Moi dziadkowie z Ostrowa Wielkopolskiego –
Jan i Marianna Piechoccy. Rys genealogiczny
/ 219
Józef Wajs,
Rodzina Hirschów i jej związki z Ostrowem. Część II / 235
Piotr Niesobski,
Genealogia moich przodków zapisana
w historii Ostrowa Wielkopolskiego
/ 245

ROZDZIAŁ III. ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Edmund Radziszewski,
Wstęp do rozdziału III / s. 255
Karolina Szmyt
Proces kształtowania się nazwisk na przykładzie
mieszkańców Biskupic Ołobocznych
/ 259
Teresa Wawrzyniak-Staszewska,
Hybrydowe nazwisko / 286
Robert Kaźmierczak,
Tomasz Kaźmierczak z Raszkówka
(1891 – 1964) – powstaniec wielkopolski
/ 295
Krystyna Patejuk,
Wspomnienie córki o ojcu. Stanisław Muszyński –
żołnierz Wojska Polskiego
/ 303
dr Józef Pietrzak,
Publikacje poświęcone przedstawicielom berlińskiej linii Radziwiłłów / 315
dr Józef Pietrzak,
Życie i działalność Wacława Jurka –chorążego pilota z Krępy / 338

ROZDZIAŁ IV. ZJAZDY I JUBILEUSZE

Grażyna Karolak, Wstęp do rozdziału IV / 345
Maria Latajka,
Spotkania rodzinne na Kresach i w Polsce / 346
Grażyna Karolak (red.),
Jubileusze. Nasi stulatkowie / 370

ROZDZIAŁ V. SPOJRZENIE NA OSTROWSKĄ KULTURĘ

Andrzej Leraczyk, Wstęp do rozdziału V / 399
Agnieszka Kurzawa,
Dzień Animatora i Pracownika Kultury 2022 / 402
Andrzej Leraczyk,
Laury Kultury 2022 Starosty Ostrowskiego,
czyli „każdy powinien stworzyć własną definicję sukcesu”
/ 415
Marek Weiss,
Wielki jubileusz Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej / 438
Bogumiła Gruszczyńska-Kozan,
Jubileusz 100-lecia Chóru Męskiego Echo / 448

ROZDZIAŁ VI. Z ŻYCIA OTG

Marian Franciszek Nowak, Wstęp do rozdziału VI / 455
Marian Franciszek Nowak,
Kalendarium przedsięwzięć OTG zrealizowanych w 2023 roku / 456
Nadanie Honorowego Członkostwa OTG Stefanowi Kucharskiemu / 473
Biogramy nowych członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego / 475
Z żałobnej karty… / 479
Noty o redaktorach / 480
Noty o autorach / 485
Informator Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego / 489

Podobne wpisy