29 czerwca b.r. (w czwartek) o godz. 17.00 w Centrum Aktywności Lokalnej w Ostrowie Wielkopolskim, przy al. Powstańców Wielkopolskich 14, odbyło się spotkanie promocyjne książki wydanej przez Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, zatytułowanej: „Zwykłe i niezwykłe losy ostrowianina we wspomnieniach z lat 1932-1952” – autorstwa Władysława Ćwiklaka. Na spotkanie przybyło wielu członków i sympatyków OTG a także mieszkańcy Zacharzewa, z sołtysem na czele. Po słowach wstępu i przypomnieniu przez  prezesa Towarzystwa Mariana F. Nowaka  dotychczasowych działań  Stowarzyszenia, zaprezentowano zebranym wręczony 11 maja b.r. w Warszawie przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg medal dla OTG –  MERITIS PRO FAMILIA. Omówiono dotychczasowe działania OTG, w tym zwiedzanie pałaców: w Przybysławicach i w Bugaju, połączony z koncertem chopinowskim. Następnie redaktor prowadzący publikacji Adam Ćwiklak zaprezentował autora i zawartość książki.

Autor wspomnień – Władysław Ćwiklak – urodził się w 1924 roku w Zacharzewie i zostawił po sobie rękopisy, których wybraną część zaprezentowano w niniejszym wydawnictwie. Rękopisy, to 5 zeszytów, z tego 2 w formacie A4 (razem 218 stron) oraz 3 zeszyty w formacie A5 (razem 304 strony). Większa część tego materiału poświęcona jest rodzinie autora. Z tego powodu jest zbyt hermetyczna i nie nadaje się do publikacji. Wybrane fragmenty wspomnień są dobrane chronologicznie, mają charakter uniwersalny i mogą być interesujące dla szerszej grupy odbiorców.Są one zapisem rzeczywistości minionej, dokumentem losów jednostek uwikłanych w wydarzenia wielkiej polityki i historii, świadectwem minionych czasów. Wspomnienia obejmują m. in.: lata dzieciństwa spędzone w Zacharzewie i w Ostrowie przed II wojną światową, pobyt na przymusowej pracy w Niemczech w czasie wojny, służbę w Armii USA oraz powrót do domu po zakończeniu wojny i pierwsze lata życia w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wspomnienia mieszkańca Ostrowa Wielkopolskiego, to krótkie opowiadania z autopsji. Publikacja zwiera gawędę, na którą składa się szereg autentycznych wydarzeń, anegdot, ukazujących życie codzienne mieszkańców Ostrowa w latach przedwojennych, los ostrowianina w czasie II wojny i pierwszych latach powojennych. Do podstawowych walorów tekstu Władysława Ćwiklaka należy autentyczność i reprezentatywność przedstawionego materiału wspomnieniowego. Przeszłość w tego rodzaju publikacjach ukazana jest jako historia prywatna, oddająca głos zwykłym ludziom, świadkom historii, w przeciwieństwie do wielkich wydarzeń i dat z kart podręczników.

We wspomnieniach znajdują się m.in. opisy działań teatru amatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zacharzewie oraz innych aktywności tego towarzystwa w latach 30-tych XX w., trudne losy ostrowian podczas okupacji i pierwszych lat powojennych, nasilającej się presji ze strony władzy komunistycznej. Publikacja może stać się dokumentem życia codziennego dawnych mieszkańców miasta i zainteresować współczesnego czytelnika. Władysław Ćwiklak zmarł w 2002 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

Publikację wydano dzięki finansowemu wsparciu  Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

FOT.  STEFAN KUCHARSKI

Podobne wpisy