Jak co roku członkowie i sympatycy OTG spotkali się na „Grillowaniu w Antoninie”. To spotkania integracyjne, wnoszące też dla jego uczestników coś z wiedzy o historii regionu, historii lasu i jego zasobach. Dotychczas grillowanie w większości przypadków połączone było zawsze z przekazem dotyczącym uroków przyrody, jej bogactwem na naszym terenie. To m.in. prelekcje o pszczołach, o drzewostanie, zwierzętach, ale także o sposobach ochrony lasu przez leśników z Nadleśnictwa Antonin. Należy też podkreślić, że pierwotnie takie spotkania odbywały się w Nadleśnictwie Przedborów – Szkółce leśnej  „Wanda”. Organizatorem przedsięwzięcia było Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, a dokładniej członek tego Stowarzyszenia, długoletnia sekretarz OTG – Grażyna Karolak. Na spotkanie przybyło ok.  30 członków i sympatyków Towarzystwa. Po tradycyjnej kawie i smacznym cieście drożdżowo – śliwkowym, duża grupa chętnych udała się do Pałacu Radziwiłłów w Antoninie, by zwiedzić go i zobaczyć szczególne miejsca pamięci związane z koncertującym tu Fryderykiem Chopinem. To też miejsce wielu ogólnopolskich koncertów chopinowskich, występów gwiazd mniejszego i większego formatu, które gościły w progach antonińskiego pałacu. Znakomitym przewodnikiem po antonińskim zabytku był historyk i regionalista Edmund Radziszewski z Przygodzic, który przybliżył zwiedzającym nie tylko historię pałacu, ale  opowiedział także o całej gałęzi rodowej antonińskich Radziwiłłów. Mówił o przodkach i  potomkach twórców pałacu, koligacjach rodzinnych i stanie obecnym i właścicielskim obecnego obiektu. Duże zainteresowanie wzbudziła Izba Pamięci Fryderyka Chopina. W tym też budynku funkcjonuje restauracja, która przyciąga wielu strudzonych turystów, podróżników i mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy chcą się posilić.

Po powrocie na teren obiektów Nadleśnictwa Antonin rozpoczęto grillowanie. W tej roli – przy grillu – sprawdzili się doskonale Stanisław Drymel i Andrzej Kozłowski. Nim jednak „podano do stołu” tradycyjną kiełbaskę, Grażyna Karolak przygotowała tzw. „czekadełko” – smalec i kiszony ogórek własnej roboty i chleb z własnego wypieku i wypieku  Ani Kozłowskiej.  Uczestnicy spotkania byli tym zachwyceni a słów podziękowania nie było końca. Impreza trwała od godz. 15.00 do prawie dwudziestej, rozmawiano, dyskutowano, opowiadano wiele rodzinnych i nie tylko… historii i przeżyć, wrażeń z wakacji – ci co już z nich wrócili. Pani Barbara Molska – sympatyczka OTG, ostrowska poetka i znawczyni gwary ostrowskiej, autorka książki  „Zapis naszej obecności z Ostrowem Wielkopolskim w tle”, wydanej w 2007 roku, przytoczyła fragment książki zacytowany z „Orędownika Ostrowskiego”, który stanowił ciekawostkę historyczną dotyczącą niezwykłych wydarzeń i postaci związanych z Antoninem. Fragment ten odczytała jej córka Barbara T. Molska – członek OTG , a było w nim napisane:

„Orędownik Ostrowski  nr 54, w Ostrowie 5 lipca 1924 r.

„Djamentowy Jubileusz” swego małżeństwa obchodzić będą – jak nam donoszą – dnia 19 lipca Książę Ferdynand Radziwiłł ze swą małżonką Pelagią z książąt Sapiechów w Antoninie. Ażeby przyjąć spodziewany cały szereg dostojnych gości na tę niezwykłą uroczystość, buduje się w Antoninie siedzibę Książąt; prowizoryczny pałacyk z drzewa. Sędziwy Książe Ferdynand Radziwiłł (1834-1926) – wnuk Ks. Antoniego Radziwiłła, kończy w tych miesiącach 90 rok swego życia”.

Orędownik Ostrowski nr 60, Ostrów sobota 26 lipca 1924 r.

„Uroczystość w Antoninie. Dnia 19 lipca Książęta Radziwiłłowie obchodzili uroczyście swe brylantowe gody. W pałacu po nabożeństwie sędziwi jubilaci przyjmowali powinszowania. Między innemu nadesłali swe życzenia prezes ministrów p. Wł. Grabski… ks. Kardynał Dalbor …ks. Biskup Sapiecha. Pomiędzy obecnymi brali udział ks. Paweł Sapiecha z rodziną z Krakowa. Ks. Franciszek Radziwiłł z synem z Warszawy.. Księżna Władysława Lubomirska z rodziną, hrabina Helena Potocka z synem i hrabina Zofia Potocka z Warszawy, Książęta Andrzejowie Lubomirscy ze Lwowa, hrabia Andrzej Zamoyski z rodziną z Warszawy, hrabia R. Przeździecki z Warszawy, Księżna Xawerowa Lubecka, hrabina M. Skórzewska z rodziną, p. Bniński wojewoda z żoną, Książęta Olgierdowie Czartoryscy, hrabina Szembek z córką z Wysocka, Książę Władysław Radziwiłł z Bagateli, p. Lipski sen i jun. Z Lewkowa, ksiądz prałat Zagórski z Ołyki na Wołyniu, ks. Proboszcz Rolewski i ks. Wikariusz Masłowski z Ostrowa, …pułk. Iwanisz z Ostrowa – 60 p.p., hrabia Jakub Potocki, hrabia Jan Szołduński z żoną… Hrabina Aunim. P. baronowa Dirgarth… Delegacja Starostwa i Magistratu z Ostrowa .. Bractwo Strzeleckie z Ostrowa ( oddało 3 salwy podczas przemówienia i wręczenia  dyplomu..) Tow. Gmin. Sokół z Ostrowa, Tow. Kolejarzy z Ostrowa … dostojny jubilat umiał wszystkim mówcą dać stosowną odpowiedz ”.

Te ciekawostki niewątpliwie wkomponowały się w program naszego tradycyjnego letniego spotkania w Antoninie, które w tym roku wzbogaciliśmy zwiedzaniem Pałacyku Myśliwskiego Książąt Radziwiłów, połączonego z historyczną prelekcją Edmunda Radziszewskiego – jako przewodnika.

Wielkim zaskoczeniem dla zebranych były przygotowane przez organizatorkę niespodzianki, które rozdano już w pierwszej fazie spotkania. Były to rękodzieła Grażyny Karolak. Podkład muzyczny „grillowania” przygotował Edmund Radziszewski. Na koniec tegoż przedsięwzięcia jego uczestników odwiedziła z prezentem Helena (Lena) Chmielina z Klubu Seniora w Czarnymlesie. Jak stwierdziła, nie mogło jej tu zabraknąć po ostatnim wspólnym grillowaniu w tym miejscu z „Czarnoleskimi Nutkami” w 2022 roku, którego członkiem – chórzystą jest członek OTG – Kazimierz Pietralczyk. Należy też podkreślić duże zaangażowanie organizacyjne członków OTG, szczególnie: Ani Kozłowskiej, Marii Latajki, Marii Maciejewskiej i Zbigniewa Marcinkowskiego. Uczestnicy spotkania umówili się już na następne grillowanie – w 2024 roku.

Fot. Stefan Kucharski

Podobne wpisy