10 marca 2023 roku (w piątek) o godz. 16.00 odbyła się w Czarnymlesie promocja publikacji Kazimierza Pietralczyka pt. „Obóz pracy w Zawidzyniu 1942-1944″. Książkę wydała Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego.

Na spotkanie promocyjne przybyło wielu mieszkańców Czarnegolasu, okolic, wójt Gminy Przygodzice, byli też członkowie Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, do którego autor publikacji przynależy. Nie zabrakło także Zespołu Śpiewaczego „Czarnoleskie Nutki”, w którym to chórze Kazimierz Pietralczyk śpiewa. Cała uroczystość okraszona była występami Zespołu.  Publikacja, to efekt kilkuletniej pracy poszukiwawczej autora, zbierania materiałów o obozie w Zawidzyniu. Kazimierz Pietralczyk to regionalista, którego pasjonuje historia regionu, z którego się wywodzi. Był górnikiem, a następnie rolnikiem, objął bowiem po rodzicach gospodarstwo rolne. Po przejściu na emeryturę, poświęcił się pracy społecznej. Jest autorem publikacji „90 lat OSP w Czarnymlesie”. Autor opis obozu pracy w Zawidzyniu poprzedził historią Czarnegolasu, po czym zaprezentował szereg wspomnień o obozie pracy, funkcjonującego w latach 1942-1944. Promocji książki towarzyszyła wystawa wydawnictw o regionie – gminie Przygodzice, a także inne cenne zbiory obozowe. Wystrój sceny został też przygotowany w ujęciu historycznym i nawiązywał do czasów obozowych. Książka cieszyła się dużym zainteresowaniem, było dużo wypowiedzi i gratulacji, a sam  Autor obdarował różami tych, którzy wspierali go w tym przedsięwzięciu wydawniczym. W wypowiedziach podkreślano, że Autor publikacji to gorący patriota, pasjonat historii, fotografii, filatelistyki, skarbnica wiedzy i pamiątek. Gratulujemy Panie Kazimierzu i życzymy dalszej weny twórczej dla dobra społeczności lokalnej, wiedzy nas wszystkich, szczególnie młodego pokolenia – to wyjątkowa lekcja historii.

Więcej nt. promocji książki zob.: Tomasz Wojtasik, Za kurtyną historii http://przygodzice.pl/asp/za-kurtyna-historii,6,artykul,1,3791?fbclid=IwAR244CkfyLS7MuPu82obzZi0C-bC1WxKoofPGAECZX73IAVaqJpUVE9QiwY

Oraz na stronie internetowej FB „Czarnoleskich Nutek”: https://www.facebook.com/people/Zesp%C3%B3%C5%82-%C5%9Apiewaczy-Czarnoleskie-Nutki/100063602042234/

Fot.: Czarnoleskie Nutki/ Gmina Przygodzice/ Grażyna Karolak

Podobne wpisy