W sobotę 24 czerwca b.r. -w ramach cyklu wycieczkowego: „Szlakiem dworów, dworków i pałaców południowej Wielkopolski”, zainspirowanego przez Panią dr Donatę Dominik Stawicką (członka OTG), członkowie i sympatycy Stowarzyszenia udali się do Bugaju, by zwiedzić pałac Państwa Podonowskich. Zwiedzanie pałacu połączono z pięknym Koncertem Chopinowskim w ramach festiwalu „CHOPIN EN VACANCES 2023, WE DWORACH I KRAJOBRAZACH POLSKI”. Na schodach pałacu 25 członków i sympatyków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego powitali gospodarze pałacu (znani architekci z Kalisza) Anna i Włodzimierz Podonowscy h. Łodzia. Pomimo przygotowań do koncertu, uczestnikom wycieczki udało się zwiedzić ważniejsze miejsca pałacu, z ich ciekawą historią, a opowiadał o nich właściciel – Włodzimierz Podonowski. Członków OTG, jak również przybywających na koncert, powitano mirabelkową nalewką własnej roboty (mirabelki z drzewa w parku).

Słów kilka o majątku i pałacu:

Bugaj, jako majątek ziemski był wymieniony w 1789 roku, jako własność należąca do generała Augusta Gorzeńskiego herbu Nałęcz. Generał był dziedzicem sąsiednich Koryt i Dobrzycy. Później majątek przeszedł kolejno w ręce Kazimierza Turno i Heleny Wiktorii z Rogalińskich Turnowej. W 1835 roku dobra Bugajskie kupił baron Henryk v.Kottwitz, a następnie Ludwik Bandelow. W 1866 roku majątek odziedziczył jego syn Artur i jego żona Józefina Bandelow z Unruhów. Od 1879 r. do 1890 r. Bugaj należał do Fryderyki Bandelow baronowej v. Kottwitz. W 1890 r. majątek kupił hrabia Józef Czarnecki herbu Prus III i odtąd był on w rękach rodziny aż do 1939 roku. Na początku lat 20 XX wieku, majątek odziedziczył Zygmunt Czarnecki ( zm. 1939 r.), a po nim wdowa Izabela z Potockich. W czasie II wojny światowej w Bugaju mieszkał przesiedlony z Łotwy baron Wiktor von Vittenhof.

Po wojnie majątek podzielił losy innych polskich dworów. W 1946 roku, na mocy reformy rolnej, zniszczony i ograbiony przez wojska radzieckie, majątek został przejęty przez Skarb Państwa. Pierwszym zarządcą i gospodarzem została miejscowa SKR.  Zdewastowany i zrujnowany przez kolejnych powojennych właścicieli, trafił w 2008 roku w ręce Anny i Włodzimierza Podonowskich herbu Łodzia. Nowi właściciele tchnęli życie w rozpadający się zabytek i przywrócili świetność Pałacowi w Bugaju, który dzięki nim jest teraz dostępny dla każdego, kto marzy o organizacji przyjęcia w murach tego wyjątkowego miejsca i w jego magicznym otoczeniu. Za: https://www.palacbugaj.pl/historia/

Zdjęcia z wycieczki OTG do Bugaju wykonał:  Stefan Kucharski

Podobne wpisy