Zgodnie z Planem przedsięwzięć organizacyjnych OTG na 2024 rok w dniu 7 marca (w czwartek) o godz. 18.00 w Centrum Aktywności Lokalnej przy al. Powstańców Wielkopolskich 14, odbyło się WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW OTG.

Przedmiotem spotkania był podsumowanie działalności Stowarzyszenia i władz OTG w 2023 roku pod względem merytorycznym i finansowym oraz udzielenie Zarządowi absolutorium a także zapoznanie członków Towarzystwa z Planem przedsięwzięć zaplanowanym na 2024 rok. W porządku zebrania znalazły się jeszcze propozycje stosownych Uchwał.

Na wstępie uczczono minutą ciszy zmarłą we Francji w kwietniu 2023 Śp. Marię Jurę, której pogrzeb odbył się w Odolanowie 10 maja 2023 roku.

Po wybraniu przez WZCz przewodniczącego i protokolanta zebrania, głos zabrał prezes OTG, który zaprezentował foto-sprawozdanie z działalności OTG w 2023 roku. Podkreślił, że do OTG przynależy 73 członków, w tym 3  członków honorowych. Na zebranie przybyło 49, co stanowiło 70 procent ogółu członków. Nowo przyjętym w tym roku członkom Towarzystwa: Tomaszowi Woźniakowi, Bartoszowi Grześkowi i Antoniemu Wiatrakowi wręczono stosowne Zaświadczenia członkowskie.

Wyróżniono także najbardziej aktywnych członków OTG w 2023 roku. Należeli do nich: Grażyna Karolak i Magdalena Niedziela (finanse OTG). Podziękowania otrzymali także członkowie Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stefan Kucharski, Anna Kozłowska i Andrzej Morta

Następnie głos zabrała Magdalena Niedziela – członek Zarządu – skarbnik OTG, która przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Omówiła też sprawy składek członkowskich. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący – Zbigniew Marcinkowski, który podkreślił prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowej OTG i zaapelował do zebranych o udzielenie ABSOLUTORIUM dla Zarządu za 2023 rok, którego – po przegłosowaniu – udzielono w postaci Uchwały nr 1 Zebrania.

Przyjęto jeszcze dwie uchwały:

  1. O nadaniu Honorowego Członkostwa OTG Panu Zenonowi Pawlakowi;
  2. O przedłużeniu obecnej kadencji władz OTG z sierpnia  tego roku do marca 2025 roku (wynik zakłóceń pandemicznych).

Sekretarz Zarządu – Magdalena Bartkowiak-Strzelecka – przedstawiła Plan zamierzeń  organizacyjnych OTG na 2024 rok, który przez zgromadzonych został przyjęty.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część okolicznościowa, którą życzeniami z okazji Dnia Kobiet rozpoczął Jarosław Pustkowski, składając życzenia Paniom. Panowie wręczyli Paniom róże, po czym przy ciastkach i kawie prowadzono luźne, genealogiczne i nie tylko… rozmowy.

Fot. Stefan KUCHARSKI

Podobne wpisy