19 stycznia 2023 r. w Centrum Aktywności Lokalnej odbyła się promocja kolejnego już, 17-tego numeru „Rocznika OTG”. To rocznik wyjątkowy i rekordowy.

Zespół redakcyjny „Rocznika OTG” tworzą:
Marian F. Nowak – redaktor naczelny i redaktor VI rozdziału;
Dr Józef Pietrzak – redaktor I rozdziału – Z historii regionu;
Jacek Malkowski – redaktor II rozdziału – Genealogie rodzinne;
Edmund Radziszewski – redaktor III rozdziału – Źródła i materiały;
Grażyna Karolak – redaktor IV rozdziału – Zjazdy i jubileusze;
Andrzej Leraczyk – redaktor V rozdziału – Spojrzenie na ostrowską kulturę.

Korekta i redakcja językowa – dr Małgorzata Juda-Mieloch
Projekt okładki, skład/łamanie – Tomasz Mieloch

Dane techniczne Rocznika:
– 488 stron;
– wydano w nakładzie 220 egzemplarzy (z dodrukiem);
– 21 artykułów;
– 15 autorów artykułów.

Wsparcie finansowe wydawnictwa:

– Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
– Powiat Ostrowski
– Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ  I. Z HISTORII REGIONU

dr Józef Pietrzak,
Wstęp do rozdziału I / s. 9
dr Włodzimierz Gędek,
Wspomnienie o pułkowniku Władysławie Podczaskim (1791 – 1865) / s. 11
dr Donata Dominik-Stawicka,
60 Pułk Piechoty Wielkopolskiej w krótkim zarysie historycznym, widziany przez pryzmat rodzinnych wspomnień i pamiątek / s. 48
Piotr Maśliński,
Obozy w czasie II wojny światowej w Ostrowie Wielkopolskim i regionie ostrowskim / s. 90

ROZDZIAŁ II. GENEALOGIE RODZINNE
Jacek Malkowski,
Wstęp do rozdziału II / s. 103
dr Donata Dominik-Stawicka,
Moje rodzinne genealogie. Rodzina Panków / s. 105
Henryk Kociemba,
Historia rodów Godziemba i Kociemba / s. 132
Roman Gaszczyński,
O mamie Helenie Gaszczyńskiej i naszych przodkach słów kilka / s. 190

ROZDZIAŁ III. ŹRÓDŁA I MATERIAŁY
Edmund Radziszewski,
Wstęp do rozdziału III / s. 207
Jerzy Furmanek,
Początki Lwowa – fakty i mity / s. 209
Halina Paszek-Chudy,
Mój Ojciec por. Stefan Paszek ps. „Balta” i „Walter” / s. 231
Jerzy Sówka,
Szlakiem bojowym generała Stanisława Maczka / s. 246
Edmund Radziszewski,
Szkoła Podstawowa w Przygodzicach i jej uczniowie w latach 1945 – 1955 / s. 265

ROZDZIAŁ IV. ZJAZDY I JUBILEUSZE
Grażyna Karolak,
Wstęp do rozdziału IV / s. 295
Zjazdy rodzinne / s. 296
Jubileusze / s. 335

ROZDZIAŁ V. SPOJRZENIE NA OSTROWSKĄ KULTURĘ
Andrzej Leraczyk,
Wstęp do rozdziału V / s. 353
Agnieszka Kurzawa,
Dzień animatora i pracownika kultury 2021 / s. 355
Marian Franciszek Nowak,
Filary Ostrowskiej Kultury 2021 / s. 366
Marian Franciszek Nowak,
50 lat z muzyką chóralną / s. 386
Andrzej Leraczyk,
Sięgać po laury / s. 412
Andrzej Leraczyk,
Z kulturą muzyczną przez życie / s. 428

ROZDZIAŁ VI. Z ŻYCIA OTG
Marian Franciszek Nowak,
Wstęp do rozdziału VI / s. 441
Kalendarium przedsięwzięć OTG zrealizowanych w 2022 roku / s. 442
Nadanie Honorowego Członkostwa OTG dr. n. med. Krystianowi Niełacnemu / s. 453
prof. zw. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek,
Dr n. med. Krystian Niełacny – człowiek niepospolity. Ostrowianin z krwi i kości / s. 455
Marian Franciszek Nowak,
Biogramy nowych członków OTG / s. 460;  Przyjaciel OTG / s. 464
Z żałobnej karty / s. 466
Noty o redaktorach / s. 472
Noty o autorach / s. 477
Informator Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego / s. 483

Promocja tego periodyka genealogicznego zgromadziła wielu mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego i regionu. Po czasie pandemii i ograniczeń w zakresie zgromadzeń, zainteresowanie lokalną historią i poszukiwaniami genealogicznymi było niezwykłe, co radowało serca organizatorów spotkania promocyjnego. W spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm RP – Tomasz Ławniczak oraz wielu gości, m.in. Dorota Zmyślona – kierownik referatu Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, Anna Narewska – prezes kaliskiego   oddziału PTH, Monika Waliś – redaktor naczelna „Rocznika Kaliskiego”. Po powitaniu gości i wstępnej zawartości Rocznika przez prezesa OTG i redaktora naczelnego Rocznika Mariana Franciszka Nowaka, głos zabrali poszczególni redaktorzy publikacji, prezentując zawarte w nich artykuły i ich autorów. Na koniec spotkania członkowie Zespołu Redakcyjnego „Rocznika OTG” oraz przedstawiciele Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski i Powiatu Ostrowskiego – wspierający finansowo wydanie publikacji – otrzymali czekoladowy upominek – podziękowanie od władz OTG. Zapowiedziano również kolejną uroczystość – 21 stycznia b.r. – obchody 160. rocznicy    Powstania Styczniowego, które OTG współorganizuje z Komisją Historyczną ostrowskiego Hufca ZHP.

Fot. Stefan Kucharski

Podobne wpisy