Kalendarium przedsięwzięć OTG zrealizowanych w 2022 roku.

Szanowni Państwo,

W 2022 roku pomimo pandemii Covid-19 i wydarzeń na Ukrainie nasze działania były podejmowane i w miarę sprawnie realizowane zgodnie z „Planem przedsięwzięć organizacyjnych OTG na 2022 rok”.

Oto krótkie Kalendarium zrealizowanych przedsięwzięć OTG w 2022 roku. Szczegółowe opisy tegoż kalendarium znajdziecie Państwo w ostatnim – siedemnastym numerze „Rocznika OTG”:

22 stycznia – Udział delegacji OTG w uczczeniu 159. rocznicy powstania styczniowego – Stary Cmentarz. 159. rocznica wybuchu powstania styczniowego/ delegacja: Marian F. Nowak, Jan i Sebastian Przybylscy zapaliła symboliczne znicze pamięci.

15 lutego – Udział członków OTG w promocji publikacji Edmunda Radziszewskiego „Leszczyńscy i ich dobra przygodzickie”.Biblioteka w Przygodzicach.

28 lutego – Promocja XVI numeru „Rocznika OTG”. CAL. Zespół redakcyjny: dr Józef Pietrzak, Jacek Malkowski, Edmund Radziszewski, Grażyna Karolak, Andrzej Leraczyk i Marian F. Nowak (redaktor naczelny i redaktor szóstego rozdziału). Podczas spotkania wydano Zaświadczenia nowo przyjętym członkom OTG: Włodzimierzowi Grabowskiemu i Barbarze Molskiej.

4 kwietnia – Promocja książki OTG „Ostrowskie stulecia”. CAL. Publikacja OTG, to fotograficzne podsumowanie obchodzonych w Ostrowie Wielkopolskim ważnych rocznic, W albumie ujęto w formie ilustrowanego kalendarium ważniejsze przedsięwzięcia rocznicowe realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2017–2020. Podczas spotkania odbyła się też wyjątkowa uroczystość – wręczono wyróżnienie – statuetkę „Przyjaciela – Benefactora OTG” – panu Zenonowi Pawlakowi – prezesowi ZAP Kooperacja Sp. z o. o. za długoletnie wspieranie działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza aktywności wydawniczej.

14 maja – Wycieczka „Spacerkiem po Ostrowskim Trakcie Kultury” z przewodnikiem PTTK Maciejem Maślińskim. Zwiedzający rozpoczęli spacer od ostrowskiego rynku, a zakończyli w konkatedrze. Postanowiono kontynuować zwiedzanie miasta w roku następnym, czyli bieżącym 2023.

20 czerwca – Walne Zgromadzenie Członków OTG. CAL. To podsumowanie 2021 roku pod kątem działalności organizacyjnej i finansowej. Ponadto do grona Członków Honorowych OTG przyjęto dr. n. med. Krystiana Niełacnego. Nowo przyjętym członkom zwyczajnym: Andrzejowi Mielcarkowi, Justynie Żurawicz i Małgorzacie Dudek wręczono zaświadczenia członkowskie.

11 lipca – Udział członków OTG w sesji kulinarnej do drugiej części „Ostrowskich smaków”. Ogród i wystrój stołu – u Grażyny Karolak.

15 lipca – Wernisaż wystawy „Ostrowskie zabytki piórem i obiektywem”. Galeria Sztuki Współczesnej. Wernisaż został poprzedzony wykładem dr Donaty Dominik-Stawickiej nt. zabytków Ostrowa Wielkopolskiego. Kuratorami wystawy były: dr Donata Dominik-Stawicka i Justyna Żurawicz, które przygotowały także specjalny katalog wystawowy.

1 sierpnia – Udział delegacji OTG w uczczeniu rocznicy powstania warszawskiego. Ściana Pamięci przy kościele pw. św. Antoniego. Liczna delegacja OTG w składzie: dr Krystian Niełacny z małżonką Jadwigą, Marian F. Nowak – prezes OTG, Jan i Sebastian Przybylscy oraz Justyna Żurawicz – członkowie OTG. Na Starym Cmentarzu znicz przy grobie powstańca warszawskiego Wincentego Juliana Broniwój-Orlińskiego zapalili Jan Przybylski i Marian F. Nowak z Zarządu OTG.

15 sierpnia – Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej rodzinie Kamińskich – przy ul. Kaliskiej 23. O godzinie 10.00w ostrowskiej konkatedrze została odprawiona uroczysta Msza Święta z okazji Święta Wojska Polskiego oraz w intencji rodziny Kamińskich. Następnie orkiestra, poczty sztandarowe i uczestnicy Mszy Świętej przemaszerowali do miejsca uroczystości. OTG organizator uroczystości. Na uroczystość odsłonięcia tablicy przybyli m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Senator RP Ewa Matecka, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, która objęła uroczystość patronatem honorowym, wicestarosta ostrowski Roman Pacholczyk, wojskowi, harcerze z ostrowskiego Hufca ZHP, mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. Gośćmi specjalnymi  byli przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Poznańskiego: kpt. Maria Krzyżańska, a także wiceprezes Henryk Józefowski. Na zakończenie Ostrowska Orkiestra Koncertowa odegrała marsza wojskowego.

26 sierpnia – Grillowanie w Antoninie. Wspólne biesiadowanie z okazji m.in. zakończenia lata, a także w celach integracyjnych środowiska ostrowskich genealogów. Do uczestników dołączył zaproszony Zespół Śpiewaczy „Czarnoleskie Nutki”, którego kierownikiem artystycznym jest Roman Gosławski. Pomysł wspólnego biesiadowania poddał w 2019 roku Kazimierz Pietralczyk z Czarnegolasu – członek naszego Stowarzyszenia. Główną organizatorką spotkania z ramienia OTG była Grażyna Karolak.

27 sierpnia – Udział delegacji OTG w uroczystości ślubnej Katarzyny Weiss i Krzysztofa Bierły. Kasia Weiss związana jest z OTG od dziecka. Brała udział w występach muzycznych na naszych spotkaniach opłatkowych, w organizowanych konkursach, wcielała się w role różnych postaci związanych z niektórymi wystawami. Nic więc dziwnego, że delegacja OTG w składzie: Marian F. Nowak, Grażyna Karolak i Jarosław Pustkowski złożyli nowożeńcom najlepsze życzenia na nową drogę życia. Para otrzymała od OTG cenne upominki.

3 września – Udział OTG w II Pikniku Organizacji Pozarządowych „Pozarządowi potrafią”. Park Miejski. Piknik odbył się w godzinach od 14.00 do 18.00. Stoisko OTG przygotowali i prezentowali: Marian F. Nowak i Zbigniew Marcinkowski.Celem pikniku była m.in. prezentacja dorobku i działalności organizacji pozarządowych. Piknikowi towarzyszył konkurs z nagrodami dla przybyłych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, który cieszył się dużym powodzeniem, zwłaszcza wśród rodziców z dziećmi.

13 września – Gala z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury 2022. Forum Synagoga. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek wręczyła Filary Kultury 2022. To nagrody przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: Filar Kultury 2022, Osobowość Ostrowskiej Kultury, Młody Talent, Benefactor Culturae Ostroviensis oraz Dzieło Roku. W kategorii „Osobowość Ostrowskiej Kultury 2022” wyróżniono dwoje członków OTG: Grażynę Karolak i Mariana F. Nowaka.

15 września – Promocja publikacji OTG „Przepisy naszych przodków cz. 2. Jadwiga Borycza”. CAL. Redaktorem prowadzącym publikacji była Grażyna Karolak – pomysłodawczyni serii „Przepisy naszych przodków”. Na okoliczność spotkania Grażyna Karolak przygotowała specjalne ciasteczka na podstawie przepisów z książki i zakładki do niej z przepisami tych wypieków. Ponadto spotkaniu towarzyszyła wystawa książek kucharskich (najstarsza z 1899 roku) i zeszytów przodków z lat 30. XX wieku. Prezentację książki poprzedziło wystąpienie Jarosława Pustkowskiego, który przytoczył ważne, wybrane przez autorkę, historyczne publikacje kulinarne, jakie ukazały się pod koniec XIX i w XX wieku. W drugiej części spotkania zaprezentowano 40-minutowy film „Grillowanie w Antoninie” autorstwa przyjaciela OTG Stefana Kucharskiego. W filmie zaprezentowano występ Zespołu Śpiewaczego „Czarnoleskie Nutki”, którego członkowie licznie przybyli na spotkanie promocyjne książki.

22 września – Udział członków OTG w promocji książki „Poczet powstańców wielkopolskich związanych z gminą Sieroszewice i inni żołnierze” Hieronima Pawelca. Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach. To już trzecia publikacja autora – członka OTG. Na spotkanie przybyło wielu mieszkańców Sieroszewic i okolicznych miejscowości, byli także członkowie OTG. Hieronim Pawelec to niestrudzony badacz i poszukiwacz śladów powstania wielkopolskiego i jego uczestników. Książka liczy 400 stron, jest opatrzona przedmową dr. Marka Rezlera – wielkopolskiego znawcy historii Powstania Wielkopolskiego.

24 września – udział delegacji OTG w obchodach 80. urodzin i 50-lecia promocji doktorskiej prof. dr. hab. Jerzego Pietrzaka. Cieszków. Profesor Jerzy Pietrzak jest historykiem, emerytowanym profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten wyjątkowy jubileusz zgromadził najbliższych sercu ludzi Profesora na dziękczynnej Mszy Świętej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Cieszkowie, gdzie Jubilat został w czasie okupacji ochrzczony. Przybyła bliższa i dalsza rodzina, duchowni, przyjaciele, współpracownicy, studenci i znajomi. Nie zabrakło OTG, które reprezentowali: prezes Marian F. Nowak i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Marcinkowski. Tę wyjątkową Mszę Świętą celebrował wspólnie z proboszczem parafii i księżmi, biskup Jan Kopiec z diecezji gliwickiej – przyjaciel profesora. Jubilatowi towarzyszyła żona Jadwiga, z którą profesor świętował w lipcu br. jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego. Po uroczystościach kościelnych miało miejsce spotkanie rodziny i przyjaciół. Profesor Pietrzak każdego z gości przedstawił indywidualnie w charakterystyczny sobie, życzliwy sposób. Wraz z małżonką Jadwigą potraktowali przybyłych gości jak najbliższą rodzinę, co wzbudziło w delegacji OTG najwyższy szacunek dla Profesora i jego Rodziny. Profesor Jerzy Pietrzak był, jest i będzie naszym mentorem, wyznacznikiem kierunków, osobą niedoścignioną, jednym słowem: WZOREM, AUTORYTETEM i PRZYJACIELEM!

20 października – Szkolenie genealogiczne „Internetowe poszukiwania przodków”. CAL. Grzegorz Kubiak, który prowadził szkolenie, prowadził już dla nas kilka szkoleń i warsztatów genealogicznych. Miały one miejsce w 2012 roku, dwukrotnie w 2015 oraz w 2016. Od tego czasu wstąpiło do OTG 20 osób, stąd władze Stowarzyszenia postanowiły powrócić do tematyki poszukiwań genealogicznych przez Internet. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem członków OTG, niezrzeszonych oraz zainteresowanych mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

27 października – Udział członków OTG w promocji książki Wacława Kieremkampta „Uwłaszczenie włościan w dobrach przygodzickich książąt Radziwiłłów w pierwszej połowie XIX wieku”. Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice. Książka ukazała się w 2020 roku, ale nie było stosownej okazji jej zaprezentowania szerszej publiczności z uwagi na Covid-19. Postanowiono w ubiegłym roku przybliżyć ją mieszkańcom Przygodzic i przybyłym osobom spoza tej miejscowości, wśród których znaleźli się członkowie OTG.

18 listopada – Msza Święta za śp. Władysławę Marczewską, Stanisława Jarczyńskiego, zmarłych w minionych latach członków OTG oraz przodków członków i sympatyków Stowarzyszenia. Konkatedra.W intencji Mszy Świętej, a także w modlitwie powszechnej wymieniono członków OTG, którzy zmarli w ostatnim roku (Mariana Szczepanka, Władysławę Marczewską, Stanisława Jarczyńskiego i zaprzyjaźnionego ze Stowarzyszeniem Andrzeja Kamińskiego), oraz tych, którzy zmarli w okresie działalności OTG. Na koniec przed ołtarzem głównym wykonano pamiątkowe zdjęcie uczestników Mszy Świętej (członków i sympatyków OTG).

18 listopada – Udział członków OTG w promocji „Zeszytów harcerskich” hm. Zbysława Jeżewskiego. Zwiedzanie Izby Pamięci ostrowskiego harcerstwa. Ulica Staszica 1. Tuż po Mszy Świętej za przodków członkowie OTG udali się na promocję „Zeszytów harcerskich”. Druh Zbysław jest przewodniczącym Komisji Historycznej ostrowskiego Hufca ZHP i od wielu lat stara się przekazać młodemu pokoleniu wartość patriotyzmu, bawiąc, ale także wychowując. Przekazuje też ostrowskim harcerzom historię działalności przodków, spisując ją od lat ku pamięci potomnych. Nic więc dziwnego, że dotychczas ukazało się szereg jego publikacji o tej tematyce, a ostatnio o historii ostrowskiego harcerstwa od jego powstania do czasów współczesnych. Z wydawanego cyklu „Ostrowskie harcerstwo” ukazał się już „Zeszyt czwarty 1936–1940”. Sala Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1 zapełniła się licznie przybyłymi harcerzami, przyjaciółmi i znajomymi autora, a także członkami OTG. Po spotkaniu członkowie OTG i osoby zainteresowane mogły zwiedzić Salę Tradycji ostrowskiego harcerstwa, która zrobiła wielkie wrażenie na zwiedzających.

25 listopada – Wizyta w Archiwum Państwowym w Kaliszu (APK). Członkowie OTG udali się z wizytą do archiwum kaliskiego, by zapoznać się z jego zasobami i możliwościami indywidualnych poszukiwań genealogicznych. Pierwsze spotkanie to prelekcja st. archiwisty z II kwerendy APK Estery Wałęsy, która omówiła zasoby archiwalne i sposób korzystania z nich. Omówiono zasady korzystania z materiałów zdigitalizowanych przez APK i zasobów innych archiwów. Wymianie zdań i pytań uczestników wycieczki nie było końca, podobnie jak podczas omawiania zagadnień w pracowni konserwatorskiej. Tę część omawiała konserwator – dokumentalista Aneta Burchard. Na koniec wizyty spotkanie z dyrektorem APK dr Grażyną Schlender, wymiana upominków wydawniczych, wspólne zdjęcie i powrót do Ostrowa Wielkopolskiego. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał w archiwum upominek przydatny w poszukiwaniach genealogicznych. Umówiono się na kolejne spotkanie za rok.

29 listopada – Zapalenie zniczy na grobach powstańców listopadowych.O godzinie 16.30 na opustoszałym i zaciemnionym już Starym Cmentarzu pojawiła się niewielka grupa ostrowian. Byli to przedstawiciele Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego: dr Donata Dominik Stawicka, Magdalena Bartkowiak-Strzelecka, Jan Przybylski oraz Aneta Franc, Dawid Korzeniewski i Leszek Witoń – miejscy radni. Koordynatorem przedsięwzięcia już kolejny raz była dr Donata Dominik-Stawicka.

4 grudnia – Udział członków OTG w promocji drugiej części „Księgi smaków powiatu ostrowskiego”. Hala sportowa SP nr 9. To było wyjątkowe wydarzenie. Zgromadziło prawie 800 osób. W książce zaprezentowano przepisy kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu ostrowskiego, wybranych stowarzyszeń, szkół i osób indywidualnych. Tradycje kulinarne to temat, którym od lat zajmuje się również Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. Nic więc dziwnego, że zostało zaproszone do współtworzenia tej publikacji. Koordynatorem działań kulinarnych z ramienia OTG była Grażyna Karolak. W przygotowaniu prezentacji, wypieków, przepisów Grażynę Karolak wsparły Maria Latajka i Maria Barbara Przerwa. Degustacji nalewek dokonali: Marian F. Nowak i Henryk Przerwa. To te osoby zostały uwiecznione na zdjęciu w publikacji. Zaangażowani w projekt, oraz uczestnicy spotkania otrzymali od Starosty Ostrowskiego pamiątkowy egzemplarz publikacji.

9 grudnia – Spotkanie Opłatkowe. Max Cafe. Tradycyjnie w grudniu każdego roku członkowie i sympatycy OTG spotykają się na opłatku. Wyjątek stanowiły lata 2020 i 2021 z uwagi na pandemię koronawirusa. Tym razem postanowiono kontynuować tę kilkunastoletnią tradycję. Frekwencja dopisała, pomimo ciągłych obaw i ograniczeń pocovidowych. Gościem spotkania był poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak. Było radośnie i wesoło. Dzielono się opłatkiem, śpiewano kolędy, prowadzono rozmowy. Czuło się, że idą Święta. Były też prezenty.

W ramach działalności wydawniczej w 2022 roku wydaliśmy rekordowy – 488-stronicowy XVII numer „Rocznika OTG”. W skład zespołu redakcyjnego tegoż numeru Rocznika weszli: Marian F. Nowak (red. naczelny), dr Józef Pietrzak, Jacek Malkowski, Edmund Radziszewski, Grażyna Karolak i Andrzej Leraczyk.

Odeszło na „wieczną wartę” – 2 osoby;

Przyjęto: 6 nowych członków OTG.

ZAŁĄCZONE FOTOGRAFIE: Stefan Kucharski / Zbiory OTG

Podobne wpisy