Spotkanie z Adamem Ćwiklakiem – członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej (ISOGG) – 28 września 2023.

Temat spotkania: „Genealogia klasyczna dla początkujących i zaawansowanych”.

Spotkanie miało miejsce w ostatni czwartek września b.r. i odbyło się w Centrum Aktywności Lokalnej przy al. Powstańców Wielkopolskich 14. Było niejako dopełnieniem „Wystawy drzew i opracowań genealogicznych”, którą można zobaczyć od 16-go września b.r. w Zespole Pałacowo-Parkowym (starej wozowni) w Lewkowie. Wprawdzie wystawa (czynna do 15 października) – to efekt końcowej pracy genealogów, ale z uwagi na dużą ilość nowo przyjętych członków OTG, władze stowarzyszenia postanowiły takowe szkolenie przeprowadzić, co ciekawe, nie tylko dla swoich członków, ale także osób zainteresowanych – mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

Na wstępie prezes OTG podziękował kurator wystawy z ramienia OTG Grażynie Karolak oraz osobom zaangażowanym w jej przygotowanie. Następnie wręczono nowo przyjętym członkom OTG zaświadczenia. Otrzymali je:   Bernard AUGUSTYNIAK, Mariola GWOŹDZIK i Maria ZIELEZIŃSKA.

Słów kilka o prelegencie spotkania:

Pan Adam ĆWIKLAK z wykształcenia jest ekonomistą. Genealogią zajmuje się od ponad 27 lat, a ostatnie 13 lat poświęcił również badaniom genealogii genetycznej. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej oraz twórca i administrator trzech projektów chromosomalno-mitochondrialnych na bazie Family Tree DNA: „Niezgoda Y-DNA”, „Q-L712 Y-DNA Focus Group” oraz „DNA Południowa Wielkopolska”. Ostatni z nich jest inicjatywą pasjonatów genealogii, którzy są skupieni w OTG oraz sympatyków tego towarzystwa. Od 2015 roku jest stałym prelegentem organizowanych przez OTG spotkań dotyczących genealogii genetycznej, ale nie tylko… Jedno z nich dotyczyło historii i genealogii rodziny Mertków.  Jest autorem kilku artykułów, także do Rocznika OTG oraz prezentacji poświęconych genealogii oraz historii regionu ostrowskiego. Artykuły Adama Ćwiklaka są pokłosiem prowadzonych prelekcji, zawsze perfekcyjnie i ciekawie przygotowanych.

Ostatnie spotkanie OTG z w/w, dotyczące typowej genealogii, miało miejsce w 2019 roku. Temat tegoż spotkanie to: NAJWAŻNIEJSZE DLA GENEALOGA SŁOWO. KILKA UWAG NA TEMAT NAZWISKA.

W bieżącym roku spotkaliśmy się z Panem Adamem Ćwiklakiem pod koniec czerwca na promocji książki jego ojca Władysława Ćwiklaka pt. ZWYKŁE I NIEZWYKŁE LOSY OSTROWIANINA  WE WSPOMNIENIACH Z LAT 1932-1952.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z wieloma aspektami poszukiwań genealogicznych, od tradycyjnych badań podstawowych, po zaawansowane – badania genetyczne. 

Prelekcja Adama Ćwiklaka została zobrazowana ponad sześćdziesięcioma slajdami, opracowanymi m.in. na podstawie własnych badań i doświadczeń oraz wniosków wynikających z tych badań. Prelegent mówił m.in. o tym, dlaczego zajmujemy się genealogią, formule totalnego pokrewieństwa, ilości przodków w kolejnych generacjach, dokumentach źródłowych do badań genealogicznych, czy też o zasadach zbierania, dokumentowania i przechowywania – zabezpieczenia zdjęć, oraz innych materiałów genealogicznych, niezbędnych do dalszych poszukiwań, ale także budowy drzewa genealogicznego. Odpowiadał także na nurtujące uczestników spotkania pytania. To było wyjątkowe spotkanie, pełne profesjonalizmu i znajomości przedmiotu. Jego pokłosiem będzie artykuł w/w do przyszłorocznego, osiemnastego numeru „Rocznika OTG”. Kto nie był…, niech żałuje.

ZDJĘCIA ZE SPOTKANIA WYKONAŁ: STEFAN KUCHARSKI

Podobne wpisy