Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie w latach 1921 – 1939

Tomasz Stawicki, Towarzystwo Powstańców i Wojaków w Ostrowie w latach 1921 – 1939, Ostrów Wielkopolski 2019

Opis

Copyright © Tomasz Stawicki,
Copyright © Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne,
Redakcja
Marian Franciszek Nowak
Korekta, redakcja językowa, projekt typograficzny, projekt okładki, łamanie
Wydawnictwo Republika Ostrowska
Fotografie na okładce ze zbiorów
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Wydawca
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne
ul. Wolności 34
63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail: otg@wp.pl
www.otg-ostrowwlkp.pl
tel. 637750099
Wsparcie finansowe
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Wydanie I
ISBN 978-83-951330-5-3
Spis treści
Wykaz skrótów / 8
Nota redakcyjna / 8
Przedmowa / 9
Wstęp / 11
Wprowadzenie / 11
Omówienie źródeł i literatury / 13
Powstanie Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie Wielkopolskim / 19
Z historii ruchu towarzystw kombatanckich / 19
Powstanie Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie / 21
Statut Towarzystwa Powstańców i Wojaków / 38
Działalność Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie / 45
Działalność Okręgu V Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie / 46
Udział Okręgu V w odsłonięciu pomników i poświeceniu sztandarów / 51
Zjazdy i apele Okręgu V / 53
Wystąpienia i odezwy patriotyczne Okręgu V / 58
Działalność Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Ostrowie / 59
Działania związane z opieką nad mogiłami powstańców / 64
Działalność wojskowo-obronna i sportowa / 81
Działalność patriotyczna i kulturalno-oświatowa / 90
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa / 98
Współpraca i kontakty Towarzystwa Powstańców i Wojaków z innymi stowarzyszeniami kombatanckimi / 103
Kalendarium działalności TPiWO / 159
Zakończenie / 179
Spis ilustracji / 189
Bibliografia / 191
Informator OTG / 202

Parametry

Rok wydania 2019
Liczba stron 210
ISBN 978-83-951330-5-3
Zobacz również inne:Biblioteka OTG
<< wróć do listy