Podpułkownik Jan Kamiński. Życie i działalność

Adam Stasik, Podpułkownik Jan Kamiński. Życie i działalność, Ostrów Wielkopolski 2017

Opis

Copyright © Adam Stasik, 2017
Copyright © Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, 2017

Redakcja
Marian Franciszek Nowak
Korekta językowa
dr Małgorzata Juda-Mieloch
Projekt typograficzny, projekt okładki, łamanie
Tomasz Mieloch
Zdjęcie na okładce przedstawia ppor. Jana Kamińskiego.
Wydawca
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne
Cech Rzemiosł Różnych
ul. Wolności 34
63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail: otg@wp.pl
www.otg-ostrowwlkp.pl
tel. 697 750 099
Sfinansowano ze środków
Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego
Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
Wydanie I
ISBN 978-83-930587-7-8

Spis treści
Przedmowa / 11
Wstęp / 15
ROZDZIAŁ I. DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
Rzeczpospolita w pierwszych latach niepodległości / 21
Dom rodzinny / 30
Okres szkolny / 36
Ku karierze wojskowej / 43
ROZDZIAŁ II. W OKUPOWANEJ WIELKOPOLSCE
Wielkopolska wobec agresji niemieckiej 1939 roku / 69
Sytuacja ludności polskiej / 80
Geneza i struktura Polskiego Państwa Podziemnego / 96
ROZDZIAŁ III. W KONSPIRACJI
„… a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało” / 105
„… pełen poświęceń i ofiarności” / 110
„… byłem żołnierzem nie z przypadku, a z powołania” / 137
Zakończenie / 163
Posłowie / 167
Podziękowania / 169
Kalendarium życia Jana Kamińskiego / 170
Miejsca pamięci życia i działalności Jana Kamińskiego / 172
Aneks 1 / 180
Aneks 2 / 188
Spis ilustracji / 193
Wykaz tabel i schematów / 195
Wykaz aneksów / 196
Bibliografia / 197
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne – Informator / 203

Parametry

Rok wydania 2017
Liczba stron 208
ISBN 978-83-930587-7-8
Zobacz również inne:Biblioteka OTG
<< wróć do listy