Dzieje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Ostrowie Wielkopolskim

Ryszard Bartoszek, Dzieje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski 2011

Opis

Na naszym lokalnym rynku wydawniczym ukazało się opracowanie: „Dzieje Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Ostrowie Wielkopolskim”. Jego autorem jest Ryszard Bartoszek, który już od dłuższego czasu zajmuje się badaniem historii tej zasłu­żonej organizacji w naszym mieście. Funk­cjonuje ona w Ostrowie od 1882 roku, zatem właśnie przypada jubileusz jej 130-lecia. Na kartach publikacji znajdziemy nie tylko fak­ty z życia stowarzyszenia, ale także sylwetki osób związanych z zakonem na przestrzeni dziesięcioleci, jego opiekunów oraz archiwal­ne zdjęcia. Zainteresowani znajdą także omó­wienie działalności Zakonu Franciszkanów w Polsce we wcześniejszych wiekach. Opracowanie ukazało się nakładem Ostrowskiego Towa­rzystwa Genealogicznego. Jest dostępne w OTG oraz w biurze parafialnym przy Konkatedrze.

 

Parametry

Rok wydania 2011
Zobacz również inne:Opracowania
<< wróć do listy