Błękitna Armia w drodze do Polski. Przystanek Ostrów

Donata Dominik-Stawicka, Marian F. Nowak, Błękitna Armia w drodze do Polski. Przystanek Ostrów, Ostrów Wielkopolski 2020

Opis

Copyright © Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne, 2020

REDAKCJA
Marian Franciszek Nowak
KOREKTA, REDAKCJA JĘZYKOWA, PROJEKT TYPOGRAFICZNY, PROJEKT OKŁADKI, ŁAMANIE
Wydawnictwo Republika Ostrowska
FOTOGRAFIA NA I STRONIE OKŁADKI
Oficjalne powitanie gen. Hallera na ostrowskim dworcu kolejowym.
Kadr z filmu „Niepodległość”, producent MWM Media sp. z o.o., 2018
FOTOGRAFIA NA IV STRONIE OKŁADKI
Uroczystość odsłonięcia pomnika przy pl. Ostrowskich Hallerczyków, 15 sierpnia 2020. Fot. Stefan Kucharski
WYDAWCA
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne
ul. Wolności 34
63-400 Ostrów Wielkopolski
e-mail: otg@wp.pl
www.otg-ostrowwlkp.pl
tel. 697 750 099
WSPARCIE FINANSOWE
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
Powiat Ostrowski
ZAP-Kooperacja Sp. z o.o.
Wydanie I
ISBN 978-83-951330-7-7

Spis treści
Przedmowa Marii Barbary Haller de Hallenburg-Illg / 7
Wstęp / 9
Marian Franciszek Nowak, Powstanie Armii Polskiej we Francji / 11
Marian Franciszek Nowak, Z ziemi amerykańskiej do Polski… / 21
Donata Dominik-Stawicka, Błękitny Generał – Józef Haller / 31
Donata Dominik-Stawicka, Błękitna Armia w drodze do Polski. Przystanek Ostrów / 46
Donata Dominik-Stawicka, Generał Haller i jego żołnierze w boju o Polskę 1919 – 1921 / 69
Marian Franciszek Nowak (red.), Hallerczycy ziemi ostrowskiej. Wykaz i wybrane biogramy / 83
Donata Dominik-Stawicka, Tradycje hallerowskie na ziemi ostrowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym / 177
Marian Franciszek Nowak, W hołdzie ostrowskim hallerczykom i ich dowódcy / 184
Informator Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego / 247
Noty o autorach / 255

Parametry

Rok wydania 2020
Oprawa twarda
Liczba stron 256
ISBN 978-83-951330-7-7
Zobacz również inne:Biblioteka OTG
<< wróć do listy