Prawie 100 osób przybyło na promocję kolejnej publikacji członka OTG i redaktora „Rocznika OTG” – EDMUNDA RADZISZEWSKIEGO – zawodowego historyka i znawcy genealogii 4 pokoleń rodu Radziwiłłów z Antonina. W spotkaniu, oprócz Wójta Gminy Przygodzice Krzysztofa Rasiaka, ważnych osób życia kulturalnego i mieszkańców Przygodzic i Ostrowa Wielkopolskiego, wzięli także udział członkowie Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Gratulacje autorowi złożył w imieniu Towarzystwa prezes OTG Marian F. Nowak.

Fotografie: MFN, Tomasz Wojtasik z Gminy Przygodzice, Biblioteka Publiczna im. Gustawa Bojanowskiego w Przygodzicach.

Zob. więcej na:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1061708015961316&set=pcb.1061728809292570

oraz:

https://przygodzice.pl/asp/wertujac-historie,6,artykul,1,4011

Wertując historię

   „Radziwiłłowie w Antoninie” — kolejną książkę autorstwa historyka Edmunda Radziszewskiego wydała Biblioteka Publiczna Gminy Przygodzice. W piątek, 28 czerwca, w Pałacu Książąt Radziwiłłów odbyła się prezentacja tytułu.


Pisząc książkę nie miałem ambicji naukowych, chciałem stworzyć coś przystępnego dla każdego czytelnika – mówi Edmund Radziszewski. – Powstała z myślą o przyjezdnych spoza naszego regionu, którzy odwiedzają Antonin – pałac, czy kaplicę grobową. Wcześniej nie raz pytano mnie, gdzie można je znaleźć. Książka jest zatem w jakimś sensie odpowiedzią na zadane mi pytania – powiedział Edmund Radziszewski.
Przybyły na spotkanie Wójt Gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak podziękował autorowi i wszystkim zaangażowanym w wydanie publikacji. – Jest ona skarbnicą wiedzy dla turystów, jak i tych, którzy wnikliwie wertują historię. Zawiera informacje o rozwoju Antonina i losach pałacu. Teraz wszyscy mamy ułatwione zadanie, bo autor zebrał i skondensował za nas wiele nieznanych dotąd faktów — powiedział Krzysztof Rasiak. – Jako wójt gminy mogę wyrazić uznanie i wdzięczność za to, co zrobił Edmund Radziszewski — zawodowy historyk i człowiek z pasją — dodał. – Cieszę się bardzo, bo książka ta wzbogaci ofertę naszych bibliotek — powiedział włodarz.
Edmund Radziszewski od wielu lat zajmuje się historią regionalną, historią dawnych kresów Rzeczpospolitej i genealogią. Publikował m.in. w „Zeszytach Przygodzickich” i „Przygodzickich Wieściach Gminnych”, pisuje w Roczniku Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Pracując m.in. w Urzędzie Gminy Przygodzice, sprawował funkcję kustosza Chaty Regionalnej w Przygodzicach.
Z Edmundem Radziszewskim rozmawiał Paweł Marciszewski – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach (GOK), który zajął się także składem jego książki.
Rozmowie przysłuchiwała się jeszcze zastępczyni dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu Bożena Henczyca, dyrektor GOK w Przygodzicach Robert Kaczmarek, a także przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rekreacji w Przygodzicach — Iwona Szymoniak.
Spotkanie w Antoninie pilotowała dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice im. Gustawa Bojanowskiego, Magdalena Misiek.
Znalazło się ono w programie wydarzeń związanych z 200-leciem pałacu.
Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób — przyjaciół historii i znawców kultury.

Tomasz Wojtasik

Podobne wpisy