14 czerwca 2024, Centrum Aktywności Lokalnej

Temat spotkania: Korzystanie z zasobów USC w celach genealogicznych i naukowych.

W związku z dużym zainteresowaniem członków OTG, także osób niezrzeszonych tematyką  obecnie obowiązujących przepisów w zakresie udostępniania akt metrykalnych do celów genealogicznych i naukowych,  Zarząd OTG postanowił zorganizować spotkanie z przedstawicielem USC w Ostrowie Wielkopolskim. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu był pan Andrzej Morta, który w sposób wyjątkowo sprawny organizacyjnie przygotował to spotkanie.

Gościem specjalnym/ prelegentem spotkania z ramienia  USC w Ostrowie Wielkopolskim była Zastępca Kierownika USC pani Sylwia Chmielewska, która w sposób klarowny przybliżyła zebranym problematykę udostępniania danych zawartych w podległym jej Urzędzie. Mówiła o RODO, oraz o najważniejszej, obowiązującej w tej problematyce Ustawie z 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2023 poz. 1378 t.j.). Na spotkaniu omówione zostały następujące zagadnienia:

1)   Zasoby – rodzaje akt metrykalnych przechowywanych w USC,

2)   Zakres lat przechowywania akt w USC oraz w archiwach państwowych,

3)   Dostępność akt dla obywateli, w tym członków towarzystwa genealogicznego, a w szczególności w kontekście przepisów wynikających z „RODO”,

4)   Inne przepisy (poza „RODO”) określające procedury korzystania z zasobów USC,

5)   Zasady i formy dostępności elektronicznej do akt zgromadzonych w innych USC na obszarze kraju,

6)   Rodzaje odpisów, zaświadczeń, kserokopii, itp. oraz odpłatność za ich wydanie,

7)   Możliwości i zakres korzystania z zasobów USC w celach naukowych,

8)   Inne zagadnienia.

Zastępca Kierownika USC w Ostrowie Wielkopolskim udzieliła również szeregu odpowiedzi na zadawane przez uczestników spotkania pytania.

Konkluzja: Wprowadzona Ustawa o aktach stanu cywilnego w 2014 roku oraz obowiązujące RODO bardzo mocno uszczupliły dostęp do badań/poszukiwań genealogicznych, a wręcz je uniemożliwiły – poza bezpośrednimi przodkami osób zainteresowanych i wymienionymi ściśle w Ustawie osobami uprawnionymi do dostępu. Nie jest to pocieszające dla genealogów, którzy od tegoż 2014 roku poruszają tę problematykę na różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach i konferencjach.

Po prelekcji odbyła się dalsza część spotkania, tym razem już przy kawie i drożdżowym cieście. Rozmowom i wymianom uwag i spostrzeżeń z praktycznych poszukiwań genealogicznych nie było końca.   DZIĘKUJEMY KIEROWNICTWU USC W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM za tak szczegółowe omówienie w/w zagadnień a panu Andrzejowi Morcie za zorganizowanie spotkania i słodki poczęstunek, także dziękujemy za wsparcie logistyczne tego przedsięwzięcia panu Zbigniewowi Marcinkowskiemu – przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej OTG.

NASTĘPNE SPOTKANIE: 29 CZERWCA (SOBOTA) GODZ. 18.00 W ODOLANOWIE – KOŚCIÓŁEK POEWANGELICKI – PROMOCJA KSIĄŻKI / E-BOOKA PANI DONATY DOMINIK STAWICKIEJ, WYDANEGO PRZEZ OTG. Zaproszenie już wkrótce!

MFN

FOT. STEFAN KUCHARSKI

Podobne wpisy