9 maja 2024 r. w Centrum Aktywności Lokalnej przy al. Powstańców Wielkopolskich 14 odbyła się piękna uroczystość – wręczenie Panu Zenonowi Pawlakowi Honorowego Członkostwa Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego. Należy przypomnieć, że do tego zaszczytnego grona należeli: śp. Tadeusz Krokos – prezes kaliskiego oddziału PTH w Kaliszu i Kazimierz Piotr Radowicz z Gdańska – pisarz, prozaik, scenarzysta, autor słuchowisk, Honorowy Obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Obecnie ten tytuł przynależności należy także do Ewy Mielczarek – byłej Naczelnik Wydziału/ Kierownik USC w Ostrowie Wielkopolskim, dr. Krystiana Niełacnego – lekarza, regionalisty, autora szeregu wydawnictw i artykułów regionalnych, Honorowego Obywatela Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz Stefana Kucharskiego – zaangażowanego w działalność i rozwój Towarzystwa, dokumentującego fotograficznie jego przedsięwzięcia. To wspaniali ludzie, którzy poświęcali i poświęcają swój czas i zaangażowanie na potrzeby drugiego człowieka poprzez pasję i chęć  tworzenia czegoś pożytecznego, co służy naszej, lokalnej społeczności.

ZENON PAWLAK – Urodził się w 1946 roku. To znany i ceniony ostrowski przedsiębiorca, prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZAP-Kooperacja Sp. z o.o. To fundator i społecznik, donator, „Ostrowianin 2019 roku”. Jest prezesem Zarządu Fundacji „ZAP Zdrowie i Praca”, która finansuje badania profilaktyczne pracowników z terenu Parku Przemysłowego ZAP dla ponad 600 osób rocznie. Współfinansuje także sprzęt medyczny, dla ostrowskiego szpitala,
a w trudnych sytuacjach wspiera procesy leczenia pracowników oraz finansowanie leków.
Jest również założycielem Klubu Honorowych Dawców Krwi przy MERA-ZAP Ostrów Wielkopolski i jego aktywnym członkiem od 1963 roku. Został dwukrotnie odznaczony przez Prezydenta RP „Krzyżem Zasługi”. To postać niezwykła. Benefactor nie tylko OTG, ale wielu organizacji społecznych – pożytku publicznego, działających w Ostrowie Wielkopolskim.
Z OTG związany jest od 2018 roku. To sprawdzony Przyjaciel Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, który tytuł ten otrzymał w 2022 roku. W swoim CV, oprócz pracy specjalistycznej/ kierowniczej w kraju i za granicą, ma także okres pracy nauczycielskiej
w Zespole Szkół Technicznych przy ZAP.

Jego osiągnięcia to m.in.: „Przewodnik turystyki kajakowej” (lata 70.); laureat „Turnieju Młodych Mistrzów Techniki”; wyróżnienia i odznaczenia: „Zasłużony dla ZAP”; „Za Zasługi dla Honorowego Krwiodawstwa”, „Order Zasługi”; „Krzyż Rycerski Krwi”; „Krzyż Wielkiego Serca”; Medal „Za Zasługi w Rozwoju Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”; Nagroda Starosty „Przyjaciel Powiatu Ostrowskiego”, „Ostrowianina Roku 2019”. Prowadzona przez Zenona Pawlaka firma zdobyła szereg międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, wyróżnień i certyfikatów. Firma wspiera działalność społeczną, kulturalną, sportową na terenie miasta i powiatu ostrowskiego.

Za wspieranie działalności Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, szczególnie wydawniczej („Wielkopolska pamięta! 1918–2018”; „Błękitna Armia w drodze do Polski. Przystanek Ostrów”, „Ostrowskie stulecia”, „Rocznik OTG” nr 18 i „GLORIA VICTIS. Rzecz
o powstaniu styczniowym z udziałem ostrowian”), Zarząd OTG na posiedzeniu 27 lutego 2024 roku przyjął wniosek w formie Uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzeniu Członków OTG o nadanie tytułu HONOROWEGO CZŁONKA OTG Panu Zenonowi Pawlakowi. W Uchwale Zarządu zapisano, że Jego zaangażowanie i zainteresowanie sprawami Towarzystwa pretenduje w/w do tego tytułu. Będzie go godnie reprezentował, jak to czyni dotychczas, chociaż był osobą niezrzeszoną.

Zgodnie z § 16 Statutu:

Honorowe członkostwo Stowarzyszenia nabywa się za szczególne zasługi w realizowaniu jego celów, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW – 7 MARCA 2024

Działając na podstawie § 24 ust. 6 ppkt. i) Statutu Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego (OTG), uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego zatwierdza przedstawiony przez Zarząd Wniosek w postaci Uchwały o przyjęcie w poczet Członków Honorowych OTG pana Zenona Pawlaka, tym samym,

z dniem 7 marca 2024 roku Pan Zenon PAWLAK zostaje przyjęty w poczet Członków Honorowych Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego.

SERDECZNIE PANU GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA TO WSPARCIE – CZŁONKOWIE OTG.

MFN

Fot. Stefan Kucharski i Ryszard Boślak

Podobne wpisy