Po uroczystym wręczeniu Zaświadczenia o przyznaniu przez Walne Zgromadzenie Członków Honorowego Członkostwa OTG Panu Zenonowi Pawlakowi, 9 maja 2024 r. wręczono Zaświadczenie o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa Pani Zofii Dobrej-Marek. Tym samym stan członków OTG (z członkami honorowymi) powiększył się do 75. To miłe i budujące, że w  czasach po pandemicznych tak wiele osób zechciało przystąpić do naszego Stowarzyszenia (kilkanaście), dzielić się osiągnięciami i rozwijać naszą wspólną pasję genealogiczną.

PRELEGENT: Grzegorz KUBIAK – to członek to OTG od 2011 roku. Urodził się w Ostrzeszowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Jarocinie gdzie uzyskał w 2004 roku tytuł licencjata administracji. W 2006 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji  na Uniwersytecie Szczecińskim, uzyskując tytuł magistra administracji. 

Pracował w różnych firmach: „Malbud”, , Leoni w Ostrzeszowie , jako kierownik działu rozwoju procesów technologicznych, dalej „Halfen Produkcja sp. zoo” jako koordynator ds. Inżynierii Przemysłowej. Obecnie zastępca kierownika działu utrzymania ruchu w firmie Leviat Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu.

Jego wielką pasją jest sport.  Był współzałożycielem i prezesem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Karate „Enpi” w Ostrzeszowie, oraz licencjonowanym instruktorem sportu o specjalności karate shotokan. Karate trenuje już 34 lata. Napisał kilka artykułów o tematyce karate opublikowanych w regionalnej prasie. Interesuje się historią regionalną w powiązaniu z dziejami własnej rodziny. To człowiek wielu pasji i talentów. Pisze wiersze, rysuje, maluje, czyta książki. Napisał kilka artykułów do Rocznika OTG, także tych, poświęconych internetowym poszukiwaniom genealogicznym.  Prowadził w ramach Stowarzyszenia szereg szkoleń i warsztatów genealogicznych. Miały one miejsce w 2012 roku, dwukrotnie w 2015 oraz w 2016 i 2022 roku.

Pan Grzegorz Kubiak przygotował prawie 60 ciekawych slajdów poglądowych jako prezentację do wystąpienia. Mówił m.in. o potrzebie zbierania materiałów genealogicznych swojej rodziny, ich sposobie archiwizowania, a  co przy tym ważne – ich opisie tak, by móc w każdym stosownym momencie sięgnąć po te dokumenty i wkomponować dane w proces budowy drzewa genealogicznego. To bardzo ważne czynności. Podobnie rzecz się ma ze starannością przechowywania zdjęć, ich skanowania i obróbki. Prelegent omówił internetowe programy genealogiczne, w których poprzez zamieszczanie swoich danych można zbudować ciekawe drzewo genealogiczne. A jest ich dość sporo. Co warte zaznaczenia – zdecydowana większość z tych programów jest odpłatna na różnego rodzaju etapie prac genealogicznych. Pokazał też na swoich slajdach przykładowy taki program genealogiczny. Drugą część swojego wystąpienia poświęcił gromadzeniu materiałów i wyszukiwaniu danych do drzewa genealogicznego. Najważniejsze źródło do badań, oprócz danych metrykalnych, archiwów, USC, tablic cmentarnych naszych przodków są jednak rozmowy w rodzinie z osobami, które tą problematyką lubią się zajmować i lubią dużo wiedzieć J, a najwięcej do powiedzenia mają z pewnością nasi rodzice, babcie i dziadkowie oraz ciocie i wujkowie, o ile w tych rodzinach nie ma czegoś tabu, czyli skrywanych skrzętnie tajemnic rodzinnych. Na koniec spotkania Grzegorz Kubiak odpowiadał na interesujące słuchaczy pytania. To było dobre i merytoryczne spotkanie.

Na jesieni b.r. (w październiku) OTG planuje kolejne szkolenie z zakresu genealogii genetycznej. Tym razem prelegentem będzie znany z tej problematyki członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Genealogii Genetycznej Pan Adam Ćwiklak. Już dzisiaj serdecznie Państwa ZAPRASZAMY. MFN

Zdjęcia: STEFAN KUCHARSKI,

w tym: zdj. Nr 1,3 i 4  – Ryszard Boślak   

Podobne wpisy