Przed oficjalnym rozpoczęciem obchodów 150 rocznicy urodzin generała Józefa Hallera, Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne zwróciło się do mieszkańców ulicy Hallera z apelem, by godnie uczcili to wyjątkowe święto patrona ulicy. Apel przygotował prezes OTG i potomek hallerczyka Jana Sadowskiego – Marian Franciszek Nowak. W apelu czytamy m.in.:

„Szanowni Mieszkańcy ulicy gen. Józefa Hallera w Ostrowie Wielkopolskim!

13 sierpnia b. r. (w niedzielę)  przypada 150. rocznica urodzin gen. Józefa Hallera- dowódcy Armii Polskiej we Francji, zasłużonego  Generała w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. To Święto Ulicy!

15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego. Zachęcamy Państwa do wywieszenia flag państwowych w dniach od 13-15 sierpnia b.r.  i wzięcia udziału w obchodach 150 rocznicy urodzin Generała Hallera w dniu 15 sierpnia 2023 roku”.

Dalej w Apelu zamieszczono krótki biogram Generała:

Józef Haller von Hallenburg – urodzony 13 sierpnia 1873 r. w Jurczycach polski polityk prawicowy, legionista, generał broni Wojska Polskiego. Studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Wiedniu. Służył w armii austriackiej. Dowódca II Brygady Legionów podczas I wojny światowej. Od października 1918 roku dowódca tzw. Błękitnej Armii, z którą przejął w 1920 roku w imieniu Polski Pomorze Gdańskie. Dowodził 100-tysięczną armią ochotniczą w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Poseł na sejm w latach 1920-1927. Po przewrocie majowym w 1926 roku został przeniesiony w stan spoczynku. Współtwórca powstałego w 1937 Stronnictwa Pracy. Minister oświaty w rządzie Władysława Sikorskiego w latach 1940-1943. Komendant Polowych Drużyn Sokolich  w 1913 roku,  harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.  Zmarł na emigracji w Londynie 4 czerwca 1960 roku.

Do pisma, które zostało dostarczone mieszkańcom ulicy w dniu 10 sierpnia b.r., dołączono także Plan obchodów, przygotowany wspólnie przez OTG i Komisję Historyczną Komendy Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim.

Część 1 – MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI GENERAŁA

15 sierpnia 2023 roku o godzinie 9.30 w ostrowskiej konkatedrze została odprawiona uroczysta Msza Święta koncelebrowana „Za Ojczyznę i Wojsko Polskie – intencja od Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz za śp. generała Józefa Hallera w 150. rocznicę  urodzin – intencja od członków Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego i potomków hallerczyków ziemi ostrowskiej”. To także święto kościelne Wniebowzięcia NMP. Eucharystii przewodniczył  proboszcz parafii konkatedralnej – ks. kan. Adam Kosmała, Słowo Boże wygłosił ks. Eugeniusz Krawczyk. We Mszy świętej współuczestniczył i modlił się kapelan rezerwy Wojska Polskiego – ks. wikariusz Artur Zmyślony. We Mszy Świętej udział wzięły poczty sztandarowe służb mundurowych, stowarzyszeń i związków kombatanckich, Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod dyrekcją Mariana Sikorskiego (z prezesem Jerzym Kanią), minister w Kancelarii Prezydenta RP – Andrzej Dera, poseł na Sejm RP – Tomasz Ławniczak, prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Beata Klimek z delegacją, radni miejscy, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu – ppłk Przemysław Bojarczuk, członkowie Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego, a także licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przysłała kwiaty –wieniec, który umieszczono przed ołtarzem.

Zarówno we wstępie proboszcza parafii konkatedralnej do Mszy Świętej, jak również w homilii ks. Eugeniusza Krawczyka wybrzmiewały słowa o pamięci historycznej, oddaniu Bogu i Ojczyźnie, w myśl słów – hasła: BÓG-HONOR-OJCZYZNA, które przyświecały walczącym w 1920 roku i powinny być drogowskazem na dziś – tu i teraz. W trakcie uroczystości poświęcone zostały zioła i kwiaty. Na zakończenie Mszy św. zaśpiewano „Boże, coś Polskę”.

Więcej nt. Mszy Świętej zob. na: https://konkatedra-ostrowwlkp.pl/2023/08/15/za-ojczyzne-i-wojsko-polskie-w-swieto-wniebowziecia-nmp/ oraz https://www.facebook.com/prezydent.beata.klimek/ [dostęp: 15.08.2023].

Załączone fotografie podczas Mszy Świętej wykonali:

– Marian F. Nowak

– Anna Kłopocka

– Jacek Ryczkiewicz

Podobne wpisy