11 maja b.r. w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Ostrowskiemu Towarzystwu Genealogicznemu odznaki honorowej „Meritis pro Familia” – Zasłużeni dla Rodziny. To wyjątkowe, zaszczytne, honorowe wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – rodzina.

W 2023 roku OTG wkracza w „dorosłość”, są to bowiem już nasze 18 urodziny. Należy podkreślić, że inicjatorem wręczenia tegoż wyróżnienia i wręczającym była Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg. Cieszymy się bardzo, że zostaliśmy zauważeni i docenieni w tak wyjątkowy sposób.

Uroczystość miała wyjątkowy charakter. Wśród wyróżnionych osób honorowymi odznakami, „Primus in Agendo” – Pierwszy w Działaniu, oraz „Meritis pro Familia” – Zasłużeni dla Rodziny,  znaleźli się m.in.: działacze Solidarności, krwiodawcy, muzykująca rodzina, zasłużeni bibliotekarze, i wielu.., wielu innych, wspaniałych osób, stowarzyszeń i instytucji z całej Polski. Wyróżnienie dla OTG było wyjątkowe, bo wręczane przez Panią Minister – Ostrowiankę. W tej zaszczytnej roli odbierającego to wyjątkowe wyróżnienie znalazł się współzałożyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia – Marian Franciszek Nowak. Wyróżnieni otrzymali medale i dyplomy oraz upominek (obraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej). I choć do Warszawy daleko…., to warto było! DZIĘKUJEMY PANI MINISTER!

Podobne wpisy