4 kwietnia 2022 roku w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Powstańców Wielkopolskich 14 odbyła się promocja książki „Ostrowskie stulecia”  – autorstwa prezesa OTG Mariana Franciszka Nowaka. Po długiej przerwie pandemicznej zainteresowanie wydawnictwami OTG powróciło prawie w pełni na właściwe tory, o czym mogą zaświadczyć licznie przybyli mieszkańcy grodu nad Ołobokiem i ci, mieszkający w miejscowościach sąsiednich. Prezentacji publikacji dokonał jej autor. Książka ta, to fotograficzne podsumowanie obchodzonych w Ostrowie Wielkopolskim ważnych rocznic, do których zaliczyć należy 100-lecia: Odzyskania przez Polskę Niepodległości, listopadowych wydarzeń niepodległościowych w Ostrowie i wybuchu Powstania Wielkopolskiego w 1918 roku, powitania w Ostrowie Błękitnej Armii gen. Hallera w kwietniu 1919 roku i Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą z sierpnia 1920 roku. Książka została wydana w bardzo pięknej obwolucie, w kolorze – 200 stron, w 250 egzemplarzach. W publikacji ujęto ważniejsze wydarzenia rocznicowe, które wzajemnie się przenikały, nie tworząc wyłączności, lub odrębności, choć i takie miały miejsce tam, gdzie to dało się rozdzielić. Ważną rolę odgrywają w niej dwa cytaty ze słów Marszałka Józefa Piłsudskiego, stanowiąc przesłanie dla obecnych i przyszłych pokoleń Polaków:

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

„Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

W albumie ujęto w formie ilustrowanego kalendarium ważniejsze przedsięwzięcia rocznicowe  realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w latach 2017/2018-2020. Należały do nich m. in.: spotkania organizacyjne, posiedzenia zespołów, konferencje, koncerty, sesje historyczne, obchody, wystawy, odsłonięcia pomników, tablic, promocje publikacji, i wiele…, wiele innych przedsięwzięć ujętych w spisie treści publikacji.

Obchody o tak wielkim rozmachu nie mogłyby się odbyć i udać, gdyby nie zasługa władz samorządowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego i wsparcie wielu projektów rocznicowych przez Powiat Ostrowski, a także Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. To zasługa wielu instytucji, organizacji pozarządowych, społecznych i oddanych sprawie osób, także spoza naszego miasta.

Autorzy zdjęć do publikacji/źródło ich pozyskania (alfabetycznie):

Magdalena Bartkowiak-Strzelecka, Adam Ćwiklak, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego, Biuro Promocji i Relacji Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Stefan Kucharski, Krzysztof Maciejewski, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Marian Franciszek Nowak, Józef Pietrzak, Ks. Szymon Rybak, Jacek Ryczkiewicz, Sebastian Przybylski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, Marek Weiss.

W końcowej części spotkania wyróżniono osoby wspierające wydawnictwo zarówno merytorycznie, jak również finansowo. Podziękowania w postaci kwiatów otrzymali: Małgorzata i Tomasz Mielochowie za przygotowanie i druk publikacji, Dorota Zmyślona – kierownik referatu kultury Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu wraz z pracownikiem tegoż wydziału Bogumiłą Stenderą i Zenon Pawlak – prezes ZAP Kooperacja Sp. z o. o. – za finansowe wsparcie wydawnictwa oraz Karolina Krawczyk – prezes Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego – za całokształt współpracy.

Odbyła się też wyjątkowa uroczystość – wręczono wyróżnienie – statuetkę „Przyjaciela – Benefactora OTG” – panu Zenonowi Pawlakowi – prezesowi ZAP Kooperacja Sp. z o.o. za długoletnie wspieranie działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza części wydawniczej.

Członków i sympatyków OTG zapoznano z „Planem przedsięwzięć OTG na 2022 rok”. Kolejne przedsięwzięcie OTG to wycieczka „Spacerkiem po ostrowskim trakcie kultury” – z przewodnikiem PTTK Maciejem Maślińskim, którą zaplanowano na 14 maja.

Autor zdjęć z promocji publikacji: Stefan Kucharski


Podobne wpisy